Acceptam plata in rate cu Star BT
 
Vreau sa cumpar cu tichete de vacanta!
Conditii generale de rezervare a serviciilor unice de calatorie
CONDITII GENERALE DE REZERVARE A SERVICIILOR UNICE DE CALATORIE
in conformitate cu ORDONANȚĂ nr. 2 din 2 august 2018 si Ordinului 156/2019 emis de Ministerul Turismului privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative

diferenta-asigurari-si-pensii-private

    1. DEFINITII SI INTERPRETARE

 

   1.1.1. AGENTIA – Agentia de turism MUNDIS TOURS actioneaza in calitate de intermediar in relatia cu alti Furnizori/ Prestatori de servicii de calatorie, solicitand/ rezervand/ achizitionand un Serviciu Unic de Calatorie pe seama Calatorului.
Detaliile complete ale firmei sunt: SC SMARTWEB INTERMED BUSINESS SRL, cu sediul social in mun. Pitesti, str. Popa Sapca, nr. 3, bl. D32, sc. A, et. 2, ap. 9, camera 1, jud. Arges si punct de lucru in mun. Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr. 40, bl. 40, sc. E, ap. 1, camera 2, jud. Arges, Cod de inregistrare fiscala: 32478314, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J03/1516/3013, Conturi: RO 21 BTRL RON CRT 02354 40201 - LEI si RO 68 BTRL EUR CRT 02354 40201 - EURO deschise la Banca Transilvania Pitesti, Tel: 0766 264 594 sau 0773 865 467, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , titulara a licentei de turism pentru Agentie de Turism Intermediare, nr. 316 emisa in 12.12.2018 pe durata nelimitata.

 

    1.1.2. AGENTIA intermediaza pentru Calator rezervarea/ achizitionarea unui Serviciu Unic de calatorie de la alti Furnizori/ Prestatori a serviciilor de calatorie. Prin activitatea de intermediere a unui Serviciu Unic de Calatorie desfasurata de AGENTIE se intelege:
- Activitatea de contractare, facturare si de incasare a contravalorii serviciilor de calatorie unice, in numele si pe seama Furnizorului/ Prestatorului si/ sau in nume propriu, dar pe seama Furnizorului/ Prestatorului in temeiul unui acord/ contract incheiat in acest sens de catre Furnizor/ Prestator cu AGENTIA;
- Activitatea de contractare in numele si pe seama Calatorului, in situatia in care intre AGENTIE si Furnizorul/ Prestatorul solicitat de Calator nu exista nici un acord/ contract incheiat, caz in care Calatorul imputerniceste AGENTIA sa-i reprezinte interesele fata, in scopul rezervarii/ achizitionarii de Serviciilor Unice de Calatorie;

 

   1.2. CALATOR - orice persoană care solicita/ rezerva/ achizitioneaza prin intermediul AGENTIEI un Serviciu Unic de Calatorie, în condițiile prezentate in prezentul document. 
In cazul in care un Calator angajeaza Servicii Unice de Calatorie pentru un numar mai mare de Calatori, conditiile prezentului document se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost solicitate si achitate Servicii Unice de Calatorie.

 

   1.3. SERVICIU UNIC DE CALATORIE reprezinta unul dintre urmatoarele servicii:

 

a) transportul de pasageri; b) cazarea care nu face parte intrinsecă din transportul de pasageri și care este realizată în alt scop decât cel rezidențial; c) închirierea de autoturisme, d) orice alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie în înțelesul lit. a)-c), solicitat/ rezervat/ achizitionat de Calator prin intermediul AGENTIEI, in baza Bonului de comanda/ Facturii Proforma si oferit si/ prestat de catre Furnizori/ Prestatori terti.

 

   1.4. BON DE COMANDA / FACTURA PROFORMA pentru Serviciul Unic de Calatorie – formularul tipizat emis de AGENTIE pentru calator, semnat/ confirmat/ asumat de Calator, in scopul rezervarii de servicii unice de calatorie.

 

   1.5. FURNIZOR / PRESTATOR – un tert (companii de transport, unitati de cazare, firme de rent-a-car, alte agentii de turism, alti furnizori/ prestatori de servicii turistice etc.), altul decat AGENTIA, care ofera si/ sau presteaza serviciul solicitat/ rezervat/ achizitionat de Calator.

 

   1.6. APLICABILITATE

 

   1.6.1. Pe langa prezentele Conditii generale, fiecare Furnizor/ Prestator de servicii poate formula propriile conditii, care vor guverna Serviciile Unice de Calatorie ale acestuia.

 

   1.6.2. Prezentele Conditii generale sunt completate, in cazul solicitarii/ rezervarii /achizitionarii Serviciului Unic de Calatorie ce reprezinta transportul aerian, cu prevederile Conditiilor generale de rezervare si vanzare a biletelor de avion, afisate pe paginile companiilor aeriene respective. In cazul aparitiei unor neconcordante dintre prevederile prezentelor Conditii si prevederile Conditiilor generale de transport aerian, se aplica prioritar Conditiile generale de transport aerian.

 

   1.6.3. AGENTIA MUNDIS TOURS solicita Calatorului sa se asigure ca a parcurs atat prezentele Conditii generale, cat si conditiile speciale aplicabile fiecarui Serviciu Unic de Calatorie oferit si/ sau prestat de Furnizorul/ de servicii relevant, inainte de a finaliza tranzactia cu AGENTIA sau cu Furnizorul/Prestatorul de servicii.

 

    2. PRETURI, CONDITII SI TERMENE DE PLATA. REZERVARE.

 

   2.1. PRET

 

   2.1.1. Preţul Serviciului Unic de Calatorie este specificat in Bonul de Comanda/ Factura proforma şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei si alte cheltuieli pentru intermedierea Serviciilor Unice de Calatorie, TVA.

 

   2.1.2. Preturile in vigoare la momentul rezervarii/ achizitiei serviciului unic de calatorie se vor aplica pentru acea rezervare/ achizitie, cu obligatia respectarii de catre Calator a Conditiilor si Termenelor de plata din prezentele Conditii generale sau Bon de comanda / Factura Proforma.

 

   2.1.3. Ne rezervam dreptul de a modifica oricand, inainte de efectuarea unei rezervari ferme, preturile practicate, Conditiile si Termenele de plata din prezentele Conditii generale.

 

   2.2. CONDITII SI TERMENE DE PLATA

 

   2.2.1. Transportul de pasageri

 

   a. Bilete de avion (linie, charter, low-cost): 100% din pret la momentul rezervarii si emiterii.
b. Bilete de autocar (companii de linie, charter, low-cost): 30% din pret la momentul rezervarii + 70% cu 30 zile inainte plecare.

 

   2.2.2. Cazari in hoteluri, moteluri, vile, pensiuni, etc cu tipul de masa specificat

 

a. Ofertă STANDARD: 30% din pret la inscriere/ rezervare + 70% din pret cu minim 30 zile înaintea plecării;
b. Ofertă EARLY BOOKING: 30% din pret la inscriere/ rezervare + 20%-50% din pret la termenul limita al ofertei Early Booking + diferenta cu minim 30 zile înaintea plecării.
c. Oferte nerambursabile (non refundable) si altele, cu termen de plata integrala special indicat de Furnizor/ Prestator: 100% din pret la inscriere/ rezervare;

 

   2.2.3. Inchirierea de autoturisme (rent a car): 30% din pret la rezervare + 70% din pret cu minim 15 zile inainte de data preluarii mijlocului de transport

 

   2.2.4. Alt serviciu turistic care nu este parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie

 

a. Bilete de intrare pentru diferite evenimente (musicale, culturale, sportive etc.), carduri si taxe de viza, transferuri: 100% la rezervare.
b. Activitati (tururi de oras, vizite, croziere de 1 zi, etc): 30% avans din pret la rezervare + 70% din pret cu minim 15 zile inainte de data inceperii serviciului.

 

   2.2.5. In cazul in care in Bonul de comanda / Factura Proforma sunt prevazute alte conditii de plata decat cele de la punctul 2.2., intotdeauna se aplica exclusiv conditiile din Bon de comanda / Factura Proforma.

 

   2.2.6. Plata serviciilor de călătorie externe aferente Bon de comanda / Factura Proforma se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată sau în RON la cursul de vânzare al bancilor comerciale din ziua platii.

 

   2.2.7. În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata către agenție prin transfer bancar, toate costurile bancare vor reveni călătorului.

 

   2.3. REZERVARI

 

   2.3.1. Procesarea si confirmarea rezervarii se va efectua de AGENTIE, in limita disponibilitatii, in termen de 1-5 zile calendaristice de la data incasarii contravalorii sumelor solicitate/ facturate Calatorului, in baza Bonului de comanda / Factura Proforma sau a prezentelor Conditii generale.

 

   2.3.2. Calatorul trebuie sa furnizeze AGENTIEI numele complete si data nasterii tuturor celor inclusi in rezervarea sa, conform actelor de identitate (Carte de identitate, Pasaport) care vor fi utilizate in calatorie. In caz contrar, Calatorul isi asuma intreaga responsabilitate, inclusiv pentru plata unor costuri suplimentare, pentru corectarea datelor eronate, valoarea acesteia fiind stabilita de fiecare Furnizor/ Prestator in parte.

 

   2.3.3. Calatorul are obligatia sa furnizeze AGENTIEI datele corespunzatoare de contact la care poate fi gasit in orice moment (numarul de telefon mobil si adresa de e-mail). Este responsabilitatea CALATORULUI sa se asigure de corectitudinea si accesul permanent la acestea. AGENTIA nu isi asuma raspunderea pentru daunele care decurg nerespectarea cerintele mentionate mai sus.

 

   2.3.4. In cazul in care o persoana, face rezervarea in numele unuia sau mai multor Calatori, se considera ca aceasta persoana accepta prezentele Conditii generale in nume propriu si in numele tuturor Calatorilor indicati in rezervare si se obliga sa le aduca la cunostinta acestora din urma toate informatiile necesare, puse la dispozitie de AGENTIE.

 

   2.3.5. In plus, in cazul in care detaliile de contact ale persoanei de la p. 2.3.4, sunt indicate in rezervare, CALATORUL este de acord ca aceasta persoana:

 

a. va fi raspunzatoare pentru primirea si retransmiterea oricaror comunicari/oricarei corespondente (inclusiv modificari, amendamente si anulari) din partea AGENIEI sau a Furnizorilor/ Prestatorilor de servicii in legatura cu rezervarea catre toti Calatorii din rezervare;
b. va informa Calatorii in legatura cu orice notificari care afecteaza rezervarea, transmise de AGENTIE persoanei care face rezervarea. In plus, in cazul in care CALATORUL nu transmite AGENTIEI instructiuni contrare, vom presupune ca persoana care face rezervarea detine acordul fiecarui Calator de a primi orice suma rambursata si, daca se aplica, cheltuieli sau compensatii datorate si platibile in baza rezervarii.

 

   2.3.6. Prin acceptarea prezentelor Conditii generale, se considera ca persoana care face rezervarea este imputernicita de CALATOR si accepta impreuna si sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea atat de catre MUNDIS TOURS, cat si de catre Furnizori/ Prestatori a oricaror date cu caracter personal furnizate noua, in scopurile mentionate in capitolul Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

 

   2.3.7. CALATORUL / CALATORII este/ sunt obligati să prezinte la Furnizorul / Prestatorul Serviciului unic de Calatorie (compania de transport/ recepţia unităţii de cazare/ alti furnizori) actele de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet, confirmare, etc.), dupa efectuarea platii integrale, în vederea acordării serviciilor.

 

   2.3.8. CALATORUL este obligat să achite la recepţia unităţii de cazare taxa de staţiune/ salubritate/ alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor la Agenţie.

 

    3. RENUNTARI, MODIFICARI, PENALIZARI.

 

   În cazul în care Calatorul renunţă la Serviciul Unic de Calatorie extern/ intern care face obiectul Bon de comanda / Factura Proforma, el datorează Agenţiei penalizări, functie momentul la care se face renuntarea, după cum urmează:

 

   3.1. Transportul de pasageri

 

   3.1.1. Bilete de avion (linie, charter, low-cost): 100% din pret din momentul rezervarii.

 

   3.1.2. Bilete de autocar (companii de linie, charter, low-cost): a. 50% din pret din momentul rezervarii pana cu 31 zile inainte de plecare; b. 100% din pret dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile înainte de plecare sau prin neprezentarea la plecare;

 

   3.2. Cazari in hoteluri, moteluri, vile, pensiuni, etc cu tipul de masa specificat

 

   3.2.1. Ofertă STANDARD si Oferta EARLY BOOKING:
a) 25 euro/ rezervare (CALATOR), dacă renunţarea se face cu mai mult de 46 zile calendaristice înainte de data plecării; b)30% din preţul Serviciului Unic de Calatorie rezervat, dacă renunţarea se face în intervalul 45 - 31 zile calendaristice înainte de data plecării; c) 50% din preţul Serviciului Unic de Calatorie rezervat, dacă renunţarea se face în intervalul 30 – 16 zile calendaristice înainte de data plecării; d) 100% din preţul Serviciului Unic de Calatorie rezervat, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program; 
Modificarile aduse comenzii initiale (perioada, hotel, numar si tip de camere, clienti) sunt considerate anulari si se penalizeaza in conformitate.

 

   3.2.2. Oferte nerambursabile (non refundable) si altele, cu termen de plata integrala special indicat de Furnizor/ Prestator: 100% din pret din momentul rezervarii

 

   3.3. Inchirierea de autoturisme (rent a car): a. 30% din pret din momentul rezervarii pana cu 15 zile inainte de plecare; b.100% din pret dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare sau prin neprezentarea la plecare;

 

   3.4. Alte servicii turistice care nu sunt parte intrinsecă a unui serviciu de călătorie

 

a. Bilete de intrare pentru diferite evenimente (musicale, culturale, sportive etc.), carduri si taxe de viza, transferuri: 100% din pret din momentul rezervarii.
b. Activitati (tururi de oras, vizite, croziere de 1 zi, etc):a.30% din pret din momentul rezervarii pana cu 31 zile inainte de plecare; b.100% din pret dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile înainte de plecare sau prin neprezentarea la plecare;

 

   3.5. In cazul in care in Bonul de comanda / Factura Proforma sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele din prezentele conditii, intotdeauna se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda / Factura Proforma.

 

   3.6. În cazul în care CALATORUL care a rezervat un Serviciu Unic de Calatorie cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în Bonul de comandă / Factura Proforma/ alt înscris, pentru a achita restul de plată, rezervarea se consideră anulata de drept, iar AGENTIA are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la punctul 3.

 

   3.7. Penalizările echivalente cu cele mai sus se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, sau de a intra pe teritoriul tarii de destinatie, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.
3.8. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renuntare la Serviciul Unic de Calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
   3.9. Toate sumele menţionate la capitolul Renuntari si Penalizari se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al Serviciului de Calatorie achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.
    4. INFORMATII NECESARE CALATORIEI.
   4.1. Pentru calatoria in tari membre ale Uniunii Europene este nevoie de un pasaport valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei sau de Carte de Identitate valabila. Pentru calatoria in tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene este nevoie de pasaport valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru informatii complete legate de tarile pentru care accesul se face pe baza de viza turistica sau de transit, va rugam sa consultati site-ul Ministerului Afacerilor Externe /www.mae.ro si al Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro.
AGENTIA nu isi asuma nici o responsabilitate pentru nerespectarea de catre CALATOR a conditiilor de calatorie mentionate mai sus sau in cazul in care documentele de calatorie sunt necorespunzatoare sau incomplete.
   4.2. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (calatoria cu minori, numel schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, AGENTIA recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro.
In cazul in care Calatorul nu isi respecta aceasta obligatie AGENTIA este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
   4.3. Se recomanda Calatorilor contactarea AGENTIEI cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
   4.4. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament in Romania, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului.
   4.5. In cazul sejururilor in afara Romaniei, Calatorul are obligatia sa respecte programul local de acordare a serviciilor: cazarea se face incepand cu ora 14:00 a zilei de intrare si se termina, de regula in intervalul 10:00-12:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie). Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.
   4.6. Toate unitatile de cazare sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. Dimensiunile, dotarile si orientarea camerelor pot sa difere chiar si la hoteluri de aceeasi categorie. Informatiile si fotografiile prezentate in site-uri si materiale publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si avand caracter informativ. Camera primita de calator poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din site-uri si materiale publicitare. Dimensiunile si confortul camerelor cu pat suplimentar pentru a 3-a/ 4-a persoana nu corespund intotdeauna cu cele ale camerelor standard. Patul suplimentar nu este de obicei la fel de comod ca unul normal. Camerele cu 1 pat (single) sunt de obicei mai mici si nu intotdeauna au o asezare avantajoasa.
   4.7. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/ sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.
   4.8. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, AGENTIA impreuna cu furnizorii de servicii va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul.
   4.9. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. AGENTIA nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
   4.10. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de plecare si orarele vor fi suportate de catre acesta.
   4.11. Pentru calatoria in strainatate recomandam incheierea unei asigurari medicale valabila pe perioada deplasarii indiferent de tara pe care o vizitati, precum si a unei asigurari storno privind riscul anularii Serviciilor Unice de Calatorie.
    5. RESPONSABILITATE
   AGENTIA, in calitatea sa de intermediar de Sevicii Unice de Calatorie, raspunde fata de Calator pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea Serviciului Unic de Calatorie de catre Furnizor/ Prestator, doar in situatia in care executarea necorespunzatoare sau neexecutarea Serviciului Unic de Calatorie se datoreaza culpei exclusive a AGENTIEI.
   AGENTIA este exonerata de orice raspundere fata de Calator, pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea Serviciului Unic de Calatorie in urmatoarele cazuri:
  • - vina exclusiva a calatorului si/ sau a Furnizorului/ Prestatorului
  • - insolvabilitatea, insolventa sau falimentul Furnizorului/ Prestatorului
  • - Calatorul / reprezentantul calatorului, declar pe proprie raspundere ca inteleg si accept activitatea de intermediere conform licentei de Turism nr. 316/12.12.2018 si nu am niciun fel de pretentie morala sau materiala asupra societatii comerciale Smartweb Intermed Business SRL (CUI 32478314, J03/1516/2013) in cazul aparitiei insolventei, insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism organizatoare, companiei de transport sau hotelului in contul carora a fost rezervata, confirmata si achitata rezervarea, conform voucherului de calatorie / bonului de comanda / contractului cu calatorul.

  • IN CAZ DE ANULARE SAU NEPRESTARE SERVICII TURISTICE (NEEFECTUARE CURSA AUTOCAR DIN CAUZA AGENTIEI DE TURISM ORGANIZATOARE, ETC), SUMA ACHITATA DE CATRE CLIENT VA FI RETURNATA CU MAXIM 14 ZILE INAINTE DE DATA PLECARII DOAR IN MOMENTUL IN CARE AGENTIA DE TURISM INTERMEDIARA VA PRIMI SUMA ACHITATA INAPOI DIN PARTEA AGENTIEI DE TURISM ORGANIZATOARE.
  •  
  • - cauze de forţă majoră sau împrejurări pe care nici AGENTIA, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice etc.
  • - greve, conflicte politice, război, catastrofe, pericol public, atac terorist, embargo international.
  • - pierderea de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului;
  • vina unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
   Transportatorii aerieni, fără a cere acordul AGENTIEI au dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, AGENTIA nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în rezervare/ biletul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, Companiile aeriane sunt obligate să asiste călătorii conform Regulamentelor Parlamentului European în materie de compensare și de asistență a pasagerilor. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între Calator și transportator.
    6. RECLAMATII
 
  1. 1.RECLAMAȚIA/RECLAMAȚIILE

1.1. Prin  reclamație  se  înțelege  sesizarea scrisă (cererea, solicitarea, plângerea etc.), adresată Agenției de turism MUNDIS TOURS (denumită în continuare MUNDIS TOURS sau AGENȚIA) de către consumator, privind neprestarea serviciilor de călătorie/pachetului de servicii de călătorie, ori constatarea unei neconformități în legătură cu calitatea și/sau prestarea serviciilor de călătorie și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, achiziționate de consumator de la sau prin intermediul MUNDIS TOURS.

1.2. Orice consumator de servicii de călătorie/pachete de servicii de călătorie – persoană fizică, poate adresa o reclamație privind activitatea directă a MUNDIS TOURS și/sau activitatea/conduita comercială a furnizorilor/prestatorilor de servicii de călătorie sau a agențiilor de turism organizatoare, a căror servicii de călătorie/pachete de servicii de călătorie au fost intermediate de MUNDIS TOURS.

1.3. În cazul în care reclamația se referă la intermedierea de către MUNDIS TOURS a serviciilor de călătorie (cum ar fi de ex. în cazul achiziționării separate de către consumator a biletelor de transport, serviciilor de cazare, rent-a-car, altor servicii turistice, etc.) sau a pachetelor de servicii de călătorie, consumatorul se poate adresa cu reclamația fie direct furnizorului/prestatorului serviciilor de călătorie sau organizatorului pachetelor de servicii de călătorie, fie poate depune reclamația la MUNDIS TOURS. În această ultimă situație, MUNDIS TOURS, în calitate de agenție de turism intermediară, va transmite furnizorului/prestatorului sau agenției de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, reclamația depusă.

1.4. MUNDIS TOURS nu poarta nici o răspundere pentru nesoluționarea sau soluționarea nefavorabilă a reclamațiilor adresate prestatorilor/furnizorilor sau agenției de turism organizatoare, privind serviciile și/sau pachetele de servicii de călătorie intermediate de AGENȚIE.

 

2.               TRANSMITEREA, ÎNREGISTRAREA ȘI SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR

2.1.          Modalități de transmitere a reclamațiilor:

a) pentru serviciile de călătorie intermediate de MUNDIS TOURS, altele decât pachetele de servicii de călătorie, consumatorul va transmite direct prestatorului/furnizorului reclamația sa, imediat ce a constatat neconformitatea, respectând procedura de reclamații și datele de contact puse la dispoziție de către prestator/furnizor.

În cazul în care consumatorul nu a reclamat imediat la prestator/furnizor neconformitatea constatată, acesta  poate, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data când aceste servicii trebuiau prestate/furnizate, să depună o reclamație la prestator/furnizor prin intermediul MUNDIS TOURS, după cum urmează:

- prin posta către MUNDIS TOURS: mun. Pitesti, Bd-ul I.C. Bratianu, nr. 40, bl. 40, sc E, ap.1 jud. Arges;

-  prin e-mail la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3.               RELAŢIA CONSUMATOR – MUNDIS TOURS  ALT COMERCIANT

3.1. MUNDIS TOURS   intermediază pentru consumatori rezervarea/achiziționarea serviciilor de călătorie și/sau achiziționarea pachetelor de servicii de călătorie de la alți comercianți (furnizorii/prestatorii serviciilor de călătorie, agențiile de turism organizatoare, etc.). Prin activitatea de intermediere desfășurată de MUNDIS TOURS se înțelege activitatea de contractare, de facturare și de încasare a contravaloriiserviciilor de călătorie și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, în numele și pe seama furnizorului/prestatorului sau a agenției de turism organizatoare.

3.2. Reclamațiile privind serviciile de călătorie sau pachetele de servicii de călătorie intermediate de AGENȚIE nu pot fi rezolvate direct de către MUNDIS TOURS. Prin urmare, reclamațiile consumatorilor adresate MUNDIS TOURS cu privire la aspectele anterior menționate, vor fi redirecționate către furnizorii/prestatorii serviciilor de călătorie și/sau agențiile de turism organizatoare a pachetelor de servicii de călătorie.

3.3. Răspunsul furnizorului/prestatorului serviciilor de călătorie sau agenției de turism organizatoare a pachetului de servicii de călătorie,  comunicat către MUNDIS TOURS va fi transmis consumatorului în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

 

    7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
   Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.
   7.1. AGENTIA poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. Carte de identitate si sau Pasaport, CNP, data nasterii, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).
   7.2. Persoane vizate: călători, reprezentanți /împuterniciți/ persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/ autorităților publice.
   7.3. Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza corespondentei, Bonului de Comanda/ Factura Proforma, etc în următoarele scopuri:
- Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/ sau comercializarea serviciilor unice de calatorie, a serviciilor de calatorie asociate și/sau pachetelor de servicii de călătorie, executarea contractelor, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale fata de Calator;
- In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.
   7.4. AGENTIA va considera toate informațiile colectate de la Calator ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția acelor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de Calator, respectiv partenerilor MUNDIS TOURS, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor, Calator nu ar putea beneficia de serviciile achizitionate) fără consimțământul Calatorului, expres și anterior.
De asemenea, vom putea furniza datele cu caracter personal ale Calatorului catre autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc
   8.5. AGENTIA va prelucra datele cu caracter personal ale Calatorului pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.
Ulterior, in cazul in care CALATORUL sau reprezentantul legal/împuternicit va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către AGENTIE pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi distruse.
   8.6. Conform prevederilor legale aplicabile, CALATORUL sau reprezentantul legal/împuternicit beneficiaza de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
De asemenea, Calatorul are dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este www.dataprotection.ro
   8.7. Pentru exercitarea acestor drepturi Calatorul se poate adresa S.C. SMARTWEB INTERMED BUSINESS SRL - AGENTIA DE TURISM MUNDIS TOURS prin transmiterea unei cereri scrise, la adresa: Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr. 40, bl. 40, sc. E, ap. 1, jud. Arges sau prin transmiterea unui e-mail către  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
    9. DISPOZITII FINALE
   9.1. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
   9.2. Prevederile prezentelor Conditii generale vor fi interpretate conform legilor din Romania.
 

Agentia de turism nu îşi asumă nicio răspundere pentru cursele în conexiune si nu isi asuma nicio responsabilitate pentru intarzierile curselor si/sau pentru pierderile suferite de catre pasager, ca urmare a acestor intarzieri. Orele de sosire depind de timpul de asteptare din granite si de pe sosele. De asemenea, agentia de turism nu isi asuma niciun fel de raspundere in situatia in care cursele sunt deviate de la traseul inscris in graficele de circulatie de catre organele de politie sau pentru stationarile prelungite ordonate de orice institutii abilitate ale statului. Deasemenea, agentia de turism nu va suporta niciun fel de pagube referitoare la pierderea curselor de avion, pierderea curselor de tren sau altor curse rutiere de calatori (contravaloarea biletelor de calatorie si orice alte prejudicii subsecvente datorate neajungerii la destinatie s.a.), in conditiile in care  acesta respecta legislatia privind inlocuirea autovehiculului in termen de 3 ore in transportul judetean, 5 ore in transportul interjudetean si 16 ore in transportul international , socotite de la ora producerii defectiunii.

In consecinta, se recomanda calatorilor aflati in asemenea situatii, sa ia foarte serios in calcul aceste intevale orare la stabilirea orei pentru care isi rezerva aceste bilete.    (2) Transportatorul nu poate fi raspunzator pentru intarzieri fata de graficul de transport, in conditiile unor evenimente de pe traseu (accidente, trecere cu bacul, santiere, deviere sau restrictionare trafic…etc) sau miscorarii vitezei medii de circulatie, ca efect al aglomerarii tronsoanelor de drum…etc.

Am primit Oferta si Conditiile Generale de Rezervare a Serviciilor Unice de Calatorie.