Acceptam plata in rate cu Star BT
 
Vreau sa cumpar cu tichete de vacanta!
Conditii de calatorie in strainatate pentru cetatenii romani

 

Conditii de calatorie in strainatate pentru cetatenii romani

 

1. Conditii generale de calatorie in strainatate pentru cetatenii romani, care calatoresc in statele membre ale Spatiului Schengen, Uniunii Europene si Spatiului Economic European

Lista statelor membre ale Uniunii Europene care permit intrarea pe teritoriile lor pe baza cartii de identitate: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria.


2. Definitii

1. persoanele care se bucura de dreptul comunitar al liberei circulatii sunt cetatenii Statelor Membre ale Uniunii Europene, tarilor Spatiului Economic European si Elvetiei, precum si membrii familiilor acestora, indiferent de nationalitatea acestora, care-i insotesc sau li se alatura; 

2. cetatean al Uniunii Europene - orice persoana care are cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

3. stat membru - stat membru al Uniunii Europene;

4. membru de familie
- sotul sau sotia; 
- descendentii in linie directa, indiferent de cetatenie, care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului Uniunii Europene, precum si cei ai sotului/sotiei; 
- ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenie, care se afla in intretinerea cetateanului Uniunii Europene, precum si cei ai sotului/sotiei;

5. drept de rezidenta - dreptul cetateanului Uniunii Europene de a ramane si de a locui pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;

6. rezident - cetatean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care isi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii;

7. persoana aflata in intretinere - orice alt membru de familie, indiferent de cetatenie, care nu se incadreaza in definitia prevazuta la pct. 4 si care, in tara de origine ori de provenienta, se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna acu cetateanul Uniunii Europene ori se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia;

8. partener - persoana care convietuieste cu cetateanul Uniunii Europene, daca parteneriatul este inregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenienta sau, in cazul in care parteneriatul nu este inregistrat, relatia de convietuire poate fi dovedita.


3. Obligatiile cetatenilor romani in strainatate

a) sa respecte legislatia Romaniei si sa nu desfasoare activitati de natura sa compromita imaginea Romaniei ori care sa contravina obligatiilor asumate de Romania prin documente internationale; 

b) sa respecte legislatia statului in care se afla, precum si scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul statului respectiv, in conditiile stabilite prin legislatia acestuia sau prin documentele internationale incheiate cu Romania; 

c) sa depuna toate diligentele in vederea acordarii de ajutor cetatenilor romani aflati in dificultate pe teritoriul statului pe care se afla, informand cu privire la astfel de situatii misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din statul respectiv; 

d) in cazul stabilirii resedintei sau a domiciliului in strainatate, sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei; 

e) sa informeze cea mai apropiata misiune diplomatica sau oficiu consular al Romaniei cu privire la orice schimbare intervenita in starea lor civila. 


4. Termenul legal de sedere 

Cetatenii romani pot calatori pentru o perioada determinata (30 - 90 de zile) intr-un interval prestabilit (6 luni), in tarile pentru care nu este necesara viza de intrare, iar durata sederii, de regula, poate fi realizata doar intr-un singur stat. 

Astfel:

- in tarile membre ale Spatiului Schengen: Austria, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Finlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Luxemburg, Islanda, Danemarca si in Elvetia , cetatenii romani au dreptul legal de sedere o perioada de 90 zile intr-un interval de 6 luni, potrivit articolul 20, paragraful 1, din Conventia de aplicare a Acordului Schengen. Pot fi facute mai multe calatorii in acest interval, dar totalul zilelor de sedere nu trebuie sa depaseasca 90, de la data primei intrari in Spatiul Schengen. Dupa consumarea celor 90 zile, cetateanul roman are obligatia de a parasi Spatiul Schengen, putand reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrari. - in tarile pentru care nu este necesara viza de intrare, cetatenii romani au dreptul legal de sedere, in fiecare stat in parte, o perioada de 30 - 90 de zile, intr-un interval de 6 luni. Pot fi facute mai multe calatorii in acest interval, dar totalul zilelor de sedere efectuate nu trebuie sa depaseasca 30 - 90 zile, de la data primei intrari in statul respectiv. Dupa consumarea perioadei legale de sedere, cetateanul roman are obligatia de a parasi teritoriul statului respectiv, putand reintra, la finalul perioadei celor 6 luni, calculate de la data primei intrari.


5. Informatii utile

Cetatenii romani pot calatori pentru o perioada determinata (30 - 90 de zile) intr-un interval prestabilit (6 luni - 1 an), in tarile pentru care nu este necesara viza de intrare, iar durata sederii, de regula, poate fi realizata doar intr-un singur stat. 

Dupa intrarea pe teritoriul unui stat pentru care nu este necesara obtinerea vizei de intrare, cetatenii romani care nu sunt cazati in unitati hoteliere au obligatia de a-si notifica prezenta si a se inregistra la autoritatile de politie locale in termen de cel mult 3 zile de la data intrarii. 

Nu pot solicita autoritatilor locale obtinerea de vize pe termen lung, autorizatii de munca si nici prelungirea vizelor obtinute anterior. 

Cetatenii romani au nevoie de viza de la reprezentantele diplomatice din Romania ale statelor pentru care nu este necesara obtinerea vizei de intrare, in urmatoarele situatii:

- pentru sederea pe teritoriul statelor respective pe o perioada mai mare decat cea legala de sedere;
- pentru casatorie sau reintregirea familiei;
- pentru studii ce depasesc perioada legala de sedere;
- pentru prestarea de activitati lucrative, numai in baza unui contract valabil otinut.

Cetatenii romani aflati in strainatate beneficiaza de asistenta si protectie consulara din partea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale statului roman, in conformitate cu legislatia romana si prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte. 


6. Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani

In baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali 
Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor. 

Politistii de frontiera permit iesirea din tara a cetatenilor romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora, in urmatoarele cazuri:

a) minorului care este inscris in documentele de calatorie ale ambilor parinti si calatoreste in strainatate insotit de acestia sau minorului care este titular al unui document de calatorie individual sau minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste in strainatate insotit de acestia i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acestia;

b) minorului care este inscris in pasaportul unui parinte si calatoreste in strainatate impreuna cu acesta sau minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti sau minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta.

- numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte, din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia; 

- fara a mai fi necesara declaratia celuilalt parinte , numai daca parintele insotitor face dovada faptului ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau face dovada decesului celuilalt parinte;

c) minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora sau minorului care este titular al cartii de identitate si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta:

- o declaratie a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului respectiv , 

- extrasul de cazier judiciar, 

- documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane (poate avea calitatea de insotitor si o persoana anume desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane).

Declaratia si certificatul de cazier judiciar, precum si oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea indeplinirii conditiilor exercitarii dreptului la libera circulatie se pastreaza, in copie, de catre Politia de Frontiera din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat iesirea din tara. 

Insotitorul, care calatoreste in strainatate impreuna cu un minor, are urmatoarele obligatii:

a) sa acorde ingrijire si supraveghere minorului pe toata durata deplasarii; 

b) sa nu abandoneze minorul; 

c) sa nu incredinteze minorul altei persoane decat parintelui, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei prevazute in declaratie ori, in cazuri deosebite, autoritatilor straine competente in domeniul acordarii de asistenta si protectie pentru minori; 

d) sa respecte scopul, ruta si durata deplasarii mentionate in declaratie, cu exceptia situatiei cand exista acordul ulterior al acestora cu privire la schimbarile intervenite; 

e) in cazul disparitiei minorului pe perioada deplasarii in strainatate, sa anunte de indata autoritatile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum si cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, solicitand eliberarea unei adeverinte in acest sens; 

f) sa informeze de indata ce este posibil cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in cazul aparitiei unei situatii obiective de natura sa intrerupa calatoria, sa schimbe ruta, sa depaseasca durata calatoriei indicate de parinti sau de reprezentantul legal; 

g) in cazul in care nu este posibila incredintarea minorului persoanei prevazute in declaratie, sa anunte imediat cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in vederea reunificarii familiale a minorului sau, dupa caz, sa se reintoarca in Romania cu acesta.

Minorul care calatoreste in strainatate insotit de cel putin unul dintre parinti sau de reprezentantul sau legal nu poate fi incredintat de catre acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci cand fata de minor s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale.


7. Politistii de frontiera vor intrerupe calatoria minorului, chiar daca sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, in urmatoarele situatii: 

a) insotitorul este cetatean strain si nu face dovada faptului ca are dreptul sa se reintoarca in Romania, desi in declaratia parintilor sau, dupa caz, a reprezentantului legal se mentioneaza ca minorul se va reintoarce impreuna cu acelasi insotitor; 

b) insotitorul a savarsit anterior una dintre infractiunile urmatoare, cu exceptia cazului in care a fost reabilitat pentru aceasta infractiune: 

1. omor, omor calificat, omor deosebit de grav; 
2. infractiuni privitoare la viata sexuala; 
3. cersetorie; 
4. lipsire de libertate in mod ilegal; 
5. sclavie; 
6. prostitutie; 
7. proxenetism; 
8. infractiuni privind traficul de droguri sau precursori; 
9. infractiuni privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane; 
10. trafic de migranti; 
11. trafic de tesuturi sau organe umane; 
12. infractiuni de terorism; 

c) insotitorul este cetatean strain si paraseste teritoriul Romaniei ca urmare a unei decizii de indepartare de pe teritoriul Romaniei, dispusa in conditiile legii, cu exceptia cazului in care este parinte al minorului si exista acordul celuilalt parinte; 

d) insotitorului sau minorului i-a fost limitat, in conditiile prezentei legi, exercitiul dreptului la libera circulatie in strainatate pentru statul de destinatie ori pentru un stat care urmeaza sa fie tranzitat, in perioada in care urmeaza sa calatoreasca impreuna; 

e) insotitorul nu este persoana careia i-a fost incredintata de catre instanta supravegherea minorului, atunci cand fata de acesta s-a dispus masura educativa a libertatii supravegheate, in conditiile legii penale; 

f) minorul refuza sa iasa din tara, daca a implinit varsta de 14 ani. 


8. Politia de Frontiera Romana permite iesirea din Romania a minorilor, fara prezentarea declaratiei, in urmatoarele situatii: 

a) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul urmeaza sa beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul Romaniei si fara de care viata sau sanatatea ii este pusa in mod grav in pericol, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, emise sau avizate de autoritatile medicale romane, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care urmeaza sa se acorde tratamentul medical respectiv , chiar daca nu exista acordul ambilor parinti, al celuilalt parinte, al parintelui supravietuitor sau al reprezentantului legal; 

b) in cazul in care insotitorul argumenteaza necesitatea calatoriei in strainatate prin faptul ca minorul se deplaseaza pentru studii sau concursuri oficiale, cu conditia sa prezinte documente doveditoare in acest sens, din care sa rezulte perioada si statul sau statele in care se vor desfasura aceste studii sau concursuri, precum si avizul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului , emis in conditiile prevazute in normele metodologice, chiar daca nu exista acordul celuilalt parinte.